Home Bestuur Rasstandaard Stamboekwerking Agenda Advertentie Voor leden Contact Ledenkaartjes
© Belgische Ouessantschapen Vereniging 2020
Belgische Ouessantschapen Vereniging
De beginletter van de naam van de geboren lammeren van 2021 is Stamboekwerking is in de eerste plaats het kunnen beschikken over afstammingsgegevens van zijn dieren, verschillende bloedlijnen opstarten om een zo ruim mogelijke basis van raszuivere dieren te verkrijgen. Het is in geen geval een reden om schapen duurder te kunnen verkopen. De  reden dat stamboekdieren duurder zijn is ook te wijten aan de verplichtingen die de fokker heeft naar de rasvereniging toe. Een stamboekfokker zal ook moeten selecteren en steeds op zoek moeten gaan naar het dier dat het dichtst bij de rasstandaard staat. Stamboekwerking: Het stamboek van de Ouessant schapen zal worden bijgehouden door het SLE (Steunpunt Levend Erfgoed ) en zal gebeuren op basis van de  in gebruik zijnde “ Afstammingsbewijzen “ Alle dieren die per 01/01/2010  in het stamboek ingeschreven waren bekomen een status “blanco” Dit betekent dat achter “Status “ bij het onderdeel “ keuringsrapport” van het afstammingsbewijs niets staat ingevuld.  Dezelfde werkwijze geldt voor elk nieuw lam dat zal worden ingeschreven in het stamboek. Het aanbieden van dieren op de beoordelingsdagen is géén verplichting en is géén voorwaarde om uw dieren te laten opnemen in het stamboek.   Elke fokker is vrij om aan zijn dieren al dan niet een status te laten toekennen.  Vanaf de ouderdom van twee jaar kunnen de rammen en de ooien een andere status bekomen met name ; Gold = deze dieren beantwoorden volledig aan de standaard van de BOV met max. één tolereerbare kleine fout. Silver = deze dieren vertonen max. drie kleine fouten tov de standaard van de BOV Bronze = deze dieren vertonen max. één grote fout al dan niet in combinatie met kleine fouten. O (onvoldoende) = deze dieren vertonen uitsluiting fouten tov de standaard van de BOV De toekenning van deze status zal gebeuren tijdens de “ Beoordelingsdagen “ die elk jaar zullen worden ingericht door het BOV. Het is niet meer mogelijk om huiskeuringen aan te vragen.  Alle dieren waarvoor men een status wenst dienen te worden aangeboden op de ingerichte beoordelingsdagen. Stamboekdieren  wettelijk ingevoerd uit het buitenland zullen eveneens status blanco bekomen bij inschrijving in het BOV stamboek en kunnen eveneens enkel tijdens de beoordelingsdagen een bepaalde status bekomen. Dieren zonder papieren kunnen worden ingeschreven in het hulpstamboek.  Nakweek van deze dieren bekomen respectievelijk de status  F1  , F2 en F3.  Nakweek van een dier in het hulpstamboek met status F3 bekomt de blanco status in het hoofdstamboek en kan dan op twee jarige leeftijd worden aangeboden voor een hogere status. Zowel rammen als ooien kunnen vanaf de leeftijd van één jaar worden aangeboden op de beoordelingsdagen om te laten beoordelen en na te gaan of de opfok van het dier verantwoord is naar de toekomst toe. Het heeft uiteraard geen zin om een dier de volgende jaren nog aan te bieden voor het bekomen van een status indien het dier bij de eerste aanbieding reeds een uitsluitingfout vertoonde. Deze voorlopige status is ook belangrijk bij de eventuele aanschaf van een jong dier wat betreft de mogelijkheden tot het uitgroeien van dit dier tot een toekomst ram of ooi.   De bekomen status tijdens deze beoordelingsdagen is louter informatief . Elk dier bekomt pas op de ouderdom van tenminste 2 jaar een status Gold, Silver of Bronze die levenslang behouden blijft. Dit op voorwaarde dat de schofthoogte van de rammen niet hoger is dan 47 cm op 2 jarige leeftijd of 49 cm op 3 jarige leeftijd en voor ooien de schofthoogte niet hoger is dan 44 cm op 2 jarige leeftijd of 46 cm op 3 jarige leeftijd. Is de ooi groter dan 44 of de ram groter dan 47cm op twee jarige leeftijd, kan het dier nogmaals aangeboden worden op de leeftijd van 3 jaar om dan zijn definitieve status te bekomen. Dekrammen: Voor de dek is het raadzaam een dekram met een “ status “ Gold, Silver of Bronze  te gebruiken . Oudere wettelijk ingevoerde stamboek rammen uit het buitenland dienen ook ten vroegste op twee jarige leeftijd of later te worden aangeboden op een beoordelingsdag van het BOV voor het bekomen van een definitieve status.  Het is geen verplichting om te fokken met een 2-jarige ram, al is dit héél raadzaam omdat het dier dan pas volledig is uitgegroeid en eventuele tekortkoming zichtbaar zullen zijn. ( schofthoogte , tanden,…) Ooien: Alle ooien actueel opgenomen in het stamboek hebben de status  “ blanco “.  Het staat elke fokker vrij om zijn ooien vanaf twee jarige leeftijd aan te bieden op de beoordelingdagen voor het bekomen van een status.  Dit is uiteraard aan te bevelen vermits dit een goede indicator is voor de eventuele fokwaarde van de ooi. Afstammingsgegevens: Om de afstamming van een dier correct te kunnen opvolgen, door de juiste ouders op de stamboekkaart in te vullen, is er enige discipline nodig bij de fokker. Stamboekwerking is een kwestie van vertrouwen. De geboorte van een lam wordt immers doorgegeven en aldus ingeschreven in het stamboek. ( voor de meeste leden gebeurd dit online ) Opdat dit vertrouwen niet beschaamd zou worden, zijn er de afstammingscontroles. Elk jaar worden bij enkele fokkers DNA testen van dieren gedaan, en dit zowel van vader en moeder alsook van dochter of zoon. Voelt u zich als fokker dus niet  geviseerd als het uw beurt is ! Indien deze test niet klopt, wordt de desbetreffende nakomeling uit het stamboek gezet en volgen er eventueel nieuwe testen op alle nakomelingen.   Stallijst: Elke fokker is verantwoordelijk voor zijn eigen stallijst. Houdt dus goed de registratie van verkochte en/of gestorven dieren goed bij.   Hulpstamboek: In de hoofdafdeling van het stamboek bevinden zich alle dieren die voldoen aan de rasstandaard en waarvan de afstamming bekend is. Hulpstamboek is enkel van tel voor ooien met F1 en verder met F2 en F3. Ramlammeren van een hulpstamboekooi mogen niet gebruikt worden voor de fok !!!
O
Geboortejaar                 Letter 2004 (stamboekwerking VHGS)      M 2005 (stamboekwerking VHGS)       N 2006 (stamboekwerking VHGS)       O 2007 (stamboekwerking SLE-BOV)  A 2008 (stamboekwerking SLE-BOV)  B 2009 (stamboekwerking SLE-BOV)  C 2010 (stamboekwerking SLE-BOV)  D 2011 (stamboekwerking SLE-BOV)  E 2012 (stamboekwerking SLE-BOV)  F 2013 (stamboekwerking SLE-BOV)  G 2014 (stamboekwerking SLE-BOV)  H 2015 (stamboekwerking SLE-BOV)  I 2016 (stamboekwerking SLE-BOV)  J 2017 (stamboekwerking SLE-BOV)  K 2018 (stamboekwerking SLE-BOV)  L 2019 (stamboekwerking SLE-BOV)  M 2020 (stamboekwerking SLE-BOV)  N  
Stamboekwerking
Rasstandaard Stamboekwerking Agenda Advertentie Voor leden Contact Link Ledenkaartjes Beoordelingsdagen Bd 2021 Bd 2011 Bd 2012
© Belgische Ouessantschapen Vereniging 2020
Belgische Ouessant schapen Vereniging
De beginletter van de naam van de geboren lammeren van 2021 is Stamboekwerking is in de eerste plaats het kunnen beschikken over afstammingsgegevens van zijn dieren, verschillende bloedlijnen opstarten om een zo ruim mogelijke basis van raszuivere dieren te verkrijgen. Het is in geen geval een reden om schapen duurder te kunnen verkopen. De  reden dat stamboekdieren duurder zijn is ook te wijten aan de verplichtingen die de fokker heeft naar de rasvereniging toe. Een stamboekfokker zal ook moeten selecteren en steeds op zoek moeten gaan naar het dier dat het dichtst bij de rasstandaard staat. Stamboekwerking: Het stamboek van de Ouessant schapen zal worden bijgehouden door het SLE (Steunpunt Levend Erfgoed ) en zal gebeuren op basis van de  in gebruik zijnde “ Afstammingsbewijzen “ Alle dieren die per 01/01/2010  in het stamboek ingeschreven waren bekomen een status “blanco” Dit betekent dat achter “Status “ bij het onderdeel “ keuringsrapport” van het afstammingsbewijs niets staat ingevuld.  Dezelfde werkwijze geldt voor elk nieuw lam dat zal worden ingeschreven in het stamboek. Het aanbieden van dieren op de beoordelingsdagen is géén verplichting en is géén voorwaarde om uw dieren te laten opnemen in het stamboek.   Elke fokker is vrij om aan zijn dieren al dan niet een status te laten toekennen.  Vanaf de ouderdom van twee jaar kunnen de rammen en de ooien een andere status bekomen met name ; Gold = deze dieren beantwoorden volledig aan de standaard van de BOV met max. één tolereerbare kleine fout. Silver = deze dieren vertonen max. drie kleine fouten tov de standaard van de BOV Bronze = deze dieren vertonen max. één grote fout al dan niet in combinatie met kleine fouten. O (onvoldoende) = deze dieren vertonen uitsluiting fouten tov de standaard van de BOV De toekenning van deze status zal gebeuren tijdens de “ Beoordelingsdagen “ die elk jaar zullen worden ingericht door het BOV. Het is niet meer mogelijk om huiskeuringen aan te vragen.  Alle dieren waarvoor men een status wenst dienen te worden aangeboden op de ingerichte beoordelingsdagen. Stamboekdieren  wettelijk ingevoerd uit het buitenland zullen eveneens status blanco bekomen bij inschrijving in het BOV stamboek en kunnen eveneens enkel tijdens de beoordelingsdagen een bepaalde status bekomen. Dieren zonder papieren kunnen worden ingeschreven in het hulpstamboek.  Nakweek van deze dieren bekomen respectievelijk de status  F1  , F2 en F3.  Nakweek van een dier in het hulpstamboek met status F3 bekomt de blanco status in het hoofdstamboek en kan dan op twee jarige leeftijd worden aangeboden voor een hogere status. Zowel rammen als ooien kunnen vanaf de leeftijd van één jaar worden aangeboden op de beoordelingsdagen om te laten beoordelen en na te gaan of de opfok van het dier verantwoord is naar de toekomst toe. Het heeft uiteraard geen zin om een dier de volgende jaren nog aan te bieden voor het bekomen van een status indien het dier bij de eerste aanbieding reeds een uitsluitingfout vertoonde. Deze voorlopige status is ook belangrijk bij de eventuele aanschaf van een jong dier wat betreft de mogelijkheden tot het uitgroeien van dit dier tot een toekomst ram of ooi.   De bekomen status tijdens deze beoordelingsdagen is louter informatief . Elk dier bekomt pas op de ouderdom van tenminste 2 jaar een status Gold, Silver of Bronze die levenslang behouden blijft. Dit op voorwaarde dat de schofthoogte van de rammen niet hoger is dan 47 cm op 2 jarige leeftijd of 49 cm op 3 jarige leeftijd en voor ooien de schofthoogte niet hoger is dan 44 cm op 2 jarige leeftijd of 46 cm op 3 jarige leeftijd. Is de ooi groter dan 44 of de ram groter dan 47cm op twee jarige leeftijd, kan het dier nogmaals aangeboden worden op de leeftijd van 3 jaar om dan zijn definitieve status te bekomen. Dekrammen: Voor de dek is het raadzaam een dekram met een “ status “ Gold, Silver of Bronze  te gebruiken . Oudere wettelijk ingevoerde stamboek rammen uit het buitenland dienen ook ten vroegste op twee jarige leeftijd of later te worden aangeboden op een beoordelingsdag van het BOV voor het bekomen van een definitieve status.  Het is geen verplichting om te fokken met een 2-jarige ram, al is dit héél raadzaam omdat het dier dan pas volledig is uitgegroeid en eventuele tekortkoming zichtbaar zullen zijn. ( schofthoogte , tanden,…) Ooien: Alle ooien actueel opgenomen in het stamboek hebben de status  “ blanco “.  Het staat elke fokker vrij om zijn ooien vanaf twee jarige leeftijd aan te bieden op de beoordelingdagen voor het bekomen van een status.  Dit is uiteraard aan te bevelen vermits dit een goede indicator is voor de eventuele fokwaarde van de ooi. Afstammingsgegevens: Om de afstamming van een dier correct te kunnen opvolgen, door de juiste ouders op de stamboekkaart in te vullen, is er enige discipline nodig bij de fokker. Stamboekwerking is een kwestie van vertrouwen. De geboorte van een lam wordt immers doorgegeven en aldus ingeschreven in het stamboek. ( voor de meeste leden gebeurd dit online ) Opdat dit vertrouwen niet beschaamd zou worden, zijn er de afstammingscontroles. Elk jaar worden bij enkele fokkers DNA testen van dieren gedaan, en dit zowel van vader en moeder alsook van dochter of zoon. Voelt u zich als fokker dus niet  geviseerd als het uw beurt is ! Indien deze test niet klopt, wordt de desbetreffende nakomeling uit het stamboek gezet en volgen er eventueel nieuwe testen op alle nakomelingen.   Stallijst: Elke fokker is verantwoordelijk voor zijn eigen stallijst. Houdt dus goed de registratie van verkochte en/of gestorven dieren goed bij.   Hulpstamboek: In de hoofdafdeling van het stamboek bevinden zich alle dieren die voldoen aan de rasstandaard en waarvan de afstamming bekend is. Hulpstamboek is enkel van tel voor ooien met F1 en verder met F2 en F3. Ramlammeren van een hulpstamboekooi mogen niet gebruikt worden voor de fok !!!
N Stamboekwerking
Navigation Menu
© Belgische Ouessantschapen Vereniging 2020
Belgische Ouessantschapen Vereniging
De beginletter van de naam van de geboren lammeren van 2021 is Stamboekwerking is in de eerste plaats het kunnen beschikken over afstammingsgegevens van zijn dieren, verschillende bloedlijnen opstarten om een zo ruim mogelijke basis van raszuivere dieren te verkrijgen. Het is in geen geval een reden om schapen duurder te kunnen verkopen. De  reden dat stamboekdieren duurder zijn is ook te wijten aan de verplichtingen die de fokker heeft naar de rasvereniging toe. Een stamboekfokker zal ook moeten selecteren en steeds op zoek moeten gaan naar het dier dat het dichtst bij de rasstandaard staat. Stamboekwerking: Het stamboek van de Ouessant schapen zal worden bijgehouden door het SLE (Steunpunt Levend Erfgoed ) en zal gebeuren op basis van de  in gebruik zijnde “ Afstammingsbewijzen “ Alle dieren die per 01/01/2010  in het stamboek ingeschreven waren bekomen een status “blanco” Dit betekent dat achter “Status “ bij het onderdeel “ keuringsrapport” van het afstammingsbewijs niets staat ingevuld.  Dezelfde werkwijze geldt voor elk nieuw lam dat zal worden ingeschreven in het stamboek. Het aanbieden van dieren op de beoordelingsdagen is géén verplichting en is géén voorwaarde om uw dieren te laten opnemen in het stamboek.   Elke fokker is vrij om aan zijn dieren al dan niet een status te laten toekennen.  Vanaf de ouderdom van twee jaar kunnen de rammen en de ooien een andere status bekomen met name ; Gold = deze dieren beantwoorden volledig aan de standaard van de BOV met max. één tolereerbare kleine fout. Silver = deze dieren vertonen max. drie kleine fouten tov de standaard van de BOV Bronze = deze dieren vertonen max. één grote fout al dan niet in combinatie met kleine fouten. O (onvoldoende) = deze dieren vertonen uitsluiting fouten tov de standaard van de BOV De toekenning van deze status zal gebeuren tijdens de “ Beoordelingsdagen “ die elk jaar zullen worden ingericht door het BOV. Het is niet meer mogelijk om huiskeuringen aan te vragen.  Alle dieren waarvoor men een status wenst dienen te worden aangeboden op de ingerichte beoordelingsdagen. Stamboekdieren  wettelijk ingevoerd uit het buitenland zullen eveneens status blanco bekomen bij inschrijving in het BOV stamboek en kunnen eveneens enkel tijdens de beoordelingsdagen een bepaalde status bekomen. Dieren zonder papieren kunnen worden ingeschreven in het hulpstamboek.  Nakweek van deze dieren bekomen respectievelijk de status  F1  , F2 en F3.  Nakweek van een dier in het hulpstamboek met status F3 bekomt de blanco status in het hoofdstamboek en kan dan op twee jarige leeftijd worden aangeboden voor een hogere status. Zowel rammen als ooien kunnen vanaf de leeftijd van één jaar worden aangeboden op de beoordelingsdagen om te laten beoordelen en na te gaan of de opfok van het dier verantwoord is naar de toekomst toe. Het heeft uiteraard geen zin om een dier de volgende jaren nog aan te bieden voor het bekomen van een status indien het dier bij de eerste aanbieding reeds een uitsluitingfout vertoonde. Deze voorlopige status is ook belangrijk bij de eventuele aanschaf van een jong dier wat betreft de mogelijkheden tot het uitgroeien van dit dier tot een toekomst ram of ooi.   De bekomen status tijdens deze beoordelingsdagen is louter informatief . Elk dier bekomt pas op de ouderdom van tenminste 2 jaar een status Gold, Silver of Bronze die levenslang behouden blijft. Dit op voorwaarde dat de schofthoogte van de rammen niet hoger is dan 47 cm op 2 jarige leeftijd of 49 cm op 3 jarige leeftijd en voor ooien de schofthoogte niet hoger is dan 44 cm op 2 jarige leeftijd of 46 cm op 3 jarige leeftijd. Is de ooi groter dan 44 of de ram groter dan 47cm op twee jarige leeftijd, kan het dier nogmaals aangeboden worden op de leeftijd van 3 jaar om dan zijn definitieve status te bekomen. Dekrammen: Voor de dek is het raadzaam een dekram met een “ status “ Gold, Silver of Bronze  te gebruiken . Oudere wettelijk ingevoerde stamboek rammen uit het buitenland dienen ook ten vroegste op twee jarige leeftijd of later te worden aangeboden op een beoordelingsdag van het BOV voor het bekomen van een definitieve status.  Het is geen verplichting om te fokken met een 2-jarige ram, al is dit héél raadzaam omdat het dier dan pas volledig is uitgegroeid en eventuele tekortkoming zichtbaar zullen zijn. ( schofthoogte , tanden,…) Ooien: Alle ooien actueel opgenomen in het stamboek hebben de status  “ blanco “.  Het staat elke fokker vrij om zijn ooien vanaf twee jarige leeftijd aan te bieden op de beoordelingdagen voor het bekomen van een status.  Dit is uiteraard aan te bevelen vermits dit een goede indicator is voor de eventuele fokwaarde van de ooi. Afstammingsgegevens: Om de afstamming van een dier correct te kunnen opvolgen, door de juiste ouders op de stamboekkaart in te vullen, is er enige discipline nodig bij de fokker. Stamboekwerking is een kwestie van vertrouwen. De geboorte van een lam wordt immers doorgegeven en aldus ingeschreven in het stamboek. ( voor de meeste leden gebeurd dit online ) Opdat dit vertrouwen niet beschaamd zou worden, zijn er de afstammingscontroles. Elk jaar worden bij enkele fokkers DNA testen van dieren gedaan, en dit zowel van vader en moeder alsook van dochter of zoon. Voelt u zich als fokker dus niet  geviseerd als het uw beurt is ! Indien deze test niet klopt, wordt de desbetreffende nakomeling uit het stamboek gezet en volgen er eventueel nieuwe testen op alle nakomelingen.   Stallijst: Elke fokker is verantwoordelijk voor zijn eigen stallijst. Houdt dus goed de registratie van verkochte en/of gestorven dieren goed bij.   Hulpstamboek: In de hoofdafdeling van het stamboek bevinden zich alle dieren die voldoen aan de rasstandaard en waarvan de afstamming bekend is. Hulpstamboek is enkel van tel voor ooien met F1 en verder met F2 en F3. Ramlammeren van een hulpstamboekooi mogen niet gebruikt worden voor de fok !!!
N