© Begische Ouessantschapen Vereniging 2018
bELGISCHE oUESSANTSCHAPEN VERENIGING*
Het lidgeld telt van 1 januari tot 1 januari van het volgende jaar. Het lidgeld van amper 10,00 € kan worden overgemaakt aan het  BOV door storting op het volgend rekeningsnummer :                   BOV          IBAN BE09 7350 2761 3157          BIC   KREDBEBB Stuur ook een mailtje naar bovnet@proximus.be met naam,adres, GSM-/telefoonnummer en e-mailadres.  Mensen die aan stamboekwerking doen zullen tevens lid moeten zijn van SLE dewelke zorgen voor de praktische kant van de stamboekregistratie. Hiervoor verwijzen we door naar http://www.sle.be . Hun lidmaatschap loopt over een termijn van telkens 1 jaar afhankelijk van de instapdatum. Of voor meer info , Druk hier op contact .

/Lidmaatschap

Terug naar hoofdmenu
© Belgische Ouessantschapen Vereniging 2017
BELGISCHE oUESSANTSCHAPEN VERENIGING*
Het lidgeld telt van 1 januari tot 1 januari van het volgende jaar. Het lidgeld van amper 10,00 € kan worden overgemaakt aan het  BOV door storting op het volgend rekeningsnummer :                   BOV          IBAN BE09 7350 2761 3157          BIC   KREDBEBB Stuur ook een mailtje naar bovnet@proximus.be met naam,adres, GSM-/telefoonnummer en e-mailadres.  Mensen die aan stamboekwerking doen zullen tevens lid moeten zijn van SLE dewelke zorgen voor de praktische kant van de stamboekregistratie. Hiervoor verwijzen we door naar http://www.sle.be . Hun lidmaatschap loopt over een termijn van telkens 1 jaar afhankelijk van de instapdatum. Of voor meer info , Druk hier op contact .

/Lidmaatschap

Navigation Menu