© Begische Ouessantschapen Vereniging 2018
bELGISCHE oUESSANTSCHAPEN VERENIGING*
Welkom Bestuur Doel & rasstandaard Stamboekwerking Video Ledenkaartjes Agenda Advertentie Voor leden Contact Links

/Doelstelling en

Rasstandaard

>Doelstelling van BOV

De Belgische Ouessantschapen- vereniging  ( BOV) heeft tot doel een aanspreekpunt te zijn voor alle  Belgische fokkers en andere liefhebbers van dit unieke kleine dwergschapenras. Om de band onder de leden te onderhouden en informatie uit te wisselen wordt er regelmatig een digitaal tijdschrift uitgegeven en een jaarlijkse ledenvergadering georganiseerd. De doelstellingen zijn dan ook in de eerste plaats het instandhouden en het verder ontwikkelen van het ouessantschapenras conform  de officiële rasstandaard in België en het onderhouden van contacten met de buitenlandse ouessantschapen- verenigingen. De Belgische Ouessantschapen- vereniging  wil ook zorg dragen voor een zo breed mogelijke genetische diversiteit. Hiervoor werken we samen met Steunpunt Levend Erfgoed ( SLE) die zorgt voor de centrale stamboekregistratie. Verder is de BOV ook een aanspreekpunt en adviespunt voor alle leden en helpt het met advies bij allerhande problemen. De BOV zal ook de vaststellingen door voor gezamenlijke richtlijnen en/of gedragscodes en zal ook instaan voor het aankeuren van de dieren voor opname in het stamboek en hiervoor de regels bepalen.

>Rasstandaard van het Ouessantschaap

KOP  o Algemeen • Fijn en regelmatig, met horens enkel voor de ram. • Het voorhoofd en het neusbeen vormen een   doorlopende lijn voor de ooien. • Licht gebogen neusbeen voor de ram. o Oog Glinsterend en met een levendige blik, iets uitpuilende ogen. o Oor Fijn, kort en beweeglijk. Grotendeels de neiging om rechtop te staan. o Horens Donker voor zwarte rammen. Licht met soms en donkere streep voor de witte rammen. Geen zwarte blokken. Doorsnede is driehoekig en niet rond. Mooie symmetrie aan beide zijde van de kop. Hals o Algemeen Bij de ooien rond , droog, zonder kossem Bij de rammen met en mooie kraag of das. Belletjes zijn toegelaten maar niet gewenst. Vanaf 2026 zijn belletjes niet meer toegelaten Romp o Algemeen De schoft en schouders moeten goed aangesloten zijn aan de middenhand. Van opzij gezien moet deze een rechthoekig aanzicht vertonen. o Rug De bovenlijn is recht o Bekken en Kruis Voldoende gevuld met licht afhangend Kruis o Ledematen o  Poten van gemiddelde lengte, in goede verhouding tot het lichaam. Voorpoten : rechte evenwijdige plaatsing in ruststand in vooraanzicht. Achterpoten : rechte evenwijdige plaatsing van de achterpoten in ruststand bij achteraanzicht. in profiel zicht : juiste plaatsing van de achterbenen in ruststand waarbij het kruis en het onderbeen een rechte verticale lijn dienen te vormen. o  Kootstand zowel van voor als achterpoten dient correct te zijn en mag niet te steil zijn of door te zakken. o  De hoeven wijzen met de tip naar voor, de tenen sluiten nauw aan. Kleur bij witte schapen is van geen belang. o De schofhoogte Voor volwassen ooien ( leeftijd van drie jaar ) mag de schofthoogte niet hoger zijn dan 46 cm. 44cm voor de ooien van 2 jaar. Voor volwassen rammen ( leeftijd van drie jaar ) mag de schofthoogte niet hoger zijn dan 49 cm. Maximum 47cm voor de rammen van 2 jaar. Kleur  Erkende kleurslagen voor BOV zijn de kleurslagen van GEMO (zwart en wit). Over Bruin is er nog geen beslissing bij GEMO genomen, of die al dan niet als erkende kleurslag wordt erkend. Zolang blijft bij BOV bruin erkend als erkende kleurslag. Schimmel kleurslagen worden bij BOV nog toegelaten tot 2021.   Geen afgetekende kleurverschillen in vacht, een kleurverschil van 1cm diameter is toegelaten maar niet gewenst. Enkele witte haren bij zwarte dieren van meer dan 3jaar is toegelaten.   Bij witte dieren is de huid roos waardoor een roosachtige gloed ontstaat vooral op de kop , de nek , de staart en de poten. Wol De vacht bedekt de kruin, een deel van de wangen, de romp tot kniehoogte. Bij de rammen is een goed ontwikkelde baard gewenst.

Opgelet

BIJ AANSCHAF VAN OUESSANTSCHAPEN, DIEREN IN HET BEZIT VAN STAMBOEKPAPIEREN ( o.a. buitenlandse) WIL NIET NOODZAKELIJK ZEGGEN DAT DEZE DIEREN VOLDOEN AAN DE RASSTANDAARD – OOIEN MAXIMAAL 46CM – RAMMEN MAXIMAAL 49CM. WEES ALTIJD OP UW HOEDE BIJ DE AANSCHAF EN INFORMEER JE EERST GOED.
Verwezenlijkingen door BOV Het jaarlijks organiseren van het Belgisch kampioenschap voor ouessantschapen De medewerking aan de erkenning van het ouessantschaap in België       ( maart 2007 ) Een derogatie verkregen voor de oormerken , de ouessant mag een kleiner oormerk dragen ( februari 2006 )
Doel & rasstandaard
© Belgische Ouessantschapen Vereniging 2017
BELGISCHE oUESSANTSCHAPEN VERENIGING*
Navigation Menu

/Doelstelling en

Rasstandaard

>Doelstelling van BOV

De Belgische Ouessantschapen-vereniging  ( BOV) heeft tot doel een aanspreekpunt te zijn voor alle  Belgische fokkers en andere liefhebbers van dit unieke kleine dwergschapenras. Om de band onder de leden te onderhouden en informatie uit te wisselen wordt er regelmatig een digitaal tijdschrift uitgegeven en een jaarlijkse ledenvergadering georganiseerd. De doelstellingen zijn dan ook in de eerste plaats het instandhouden en het verder ontwikkelen van het ouessantschapenras conform  de officiële rasstandaard in België en het onderhouden van contacten met de buitenlandse ouessantschapen-verenigingen. De Belgische Ouessantschapen-vereniging  wil ook zorg dragen voor een zo breed mogelijke genetische diversiteit. Hiervoor werken we samen met Steunpunt Levend Erfgoed ( SLE) die zorgt voor de centrale stamboekregistratie. Verder is de BOV ook een aanspreekpunt en adviespunt voor alle leden en helpt het met advies bij allerhande problemen. De BOV zal ook de vaststellingen door voor gezamenlijke richtlijnen en/of gedragscodes en zal ook instaan voor het aankeuren van de dieren voor opname in het stamboek en hiervoor de regels bepalen.

>Rasstandaard van het Ouessantschaap

KOP  o Algemeen • Fijn en regelmatig, met horens enkel voor de ram. • Het voorhoofd en het neusbeen vormen een   doorlopende lijn voor de ooien. • Licht gebogen neusbeen voor de ram. o Oog Glinsterend en met een levendige blik, iets uitpuilende ogen. o Oor Fijn, kort en beweeglijk. Grotendeels de neiging om rechtop te staan. o Horens Donker voor zwarte rammen. Licht met soms en donkere streep voor de witte rammen. Geen zwarte blokken. Doorsnede is driehoekig en niet rond. Mooie symmetrie aan beide zijde van de kop. Hals o Algemeen Bij de ooien rond , droog, zonder kossem Bij de rammen met en mooie kraag of das. Belletjes zijn toegelaten maar niet gewenst. Vanaf 2026 zijn belletjes niet meer toegelaten Romp o Algemeen De schoft en schouders moeten goed aangesloten zijn aan de middenhand. Van opzij gezien moet deze een rechthoekig aanzicht vertonen. o Rug De bovenlijn is recht o Bekken en Kruis Voldoende gevuld met licht afhangend Kruis o Ledematen o  Poten van gemiddelde lengte, in goede verhouding tot het lichaam. Voorpoten : rechte evenwijdige plaatsing in ruststand in vooraanzicht. Achterpoten : rechte evenwijdige plaatsing van de achterpoten in ruststand bij achteraanzicht. in profiel zicht : juiste plaatsing van de achterbenen in ruststand waarbij het kruis en het onderbeen een rechte verticale lijn dienen te vormen. o  Kootstand zowel van voor als achterpoten dient correct te zijn en mag niet te steil zijn of door te zakken. o  De hoeven wijzen met de tip naar voor, de tenen sluiten nauw aan. Kleur bij witte schapen is van geen belang. o De schofhoogte Voor volwassen ooien ( leeftijd van drie jaar ) mag de schofthoogte niet hoger zijn dan 46 cm. 44cm voor de ooien van 2 jaar. Voor volwassen rammen ( leeftijd van drie jaar ) mag de schofthoogte niet hoger zijn dan 49 cm. Maximum 47cm voor de rammen van 2 jaar. Kleur  Erkende kleurslagen voor BOV zijn de kleurslagen van GEMO (zwart en wit). Over Bruin is er nog geen beslissing bij GEMO genomen, of die al dan niet als erkende kleurslag wordt erkend. Zolang blijft bij BOV bruin erkend als erkende kleurslag. Schimmel kleurslagen worden bij BOV nog toegelaten tot 2021.   Geen afgetekende kleurverschillen in vacht, een kleurverschil van 1cm diameter is toegelaten maar niet gewenst. Enkele witte haren bij zwarte dieren van meer dan 3jaar is toegelaten.   Bij witte dieren is de huid roos waardoor een roosachtige gloed ontstaat vooral op de kop , de nek , de staart en de poten. Wol De vacht bedekt de kruin, een deel van de wangen, de romp tot kniehoogte. Bij de rammen is een goed ontwikkelde baard gewenst.
Verwezenlijkingen door BOV Het jaarlijks organiseren van het Belgisch kampioenschap voor ouessantschapen De medewerking aan de erkenning van het ouessantschaap in België       ( maart 2007 ) Een derogatie verkregen voor de oormerken , de ouessant mag een kleiner oormerk dragen ( februari 2006 )

Opgelet

BIJ AANSCHAF VAN OUESSANTSCHAPEN, DIEREN IN HET BEZIT VAN STAMBOEKPAPIEREN ( o.a. buitenlandse) WIL NIET NOODZAKELIJK ZEGGEN DAT DEZE DIEREN VOLDOEN AAN DE RASSTANDAARD – OOIEN MAXIMAAL 46CM – RAMMEN MAXIMAAL 49CM. WEES ALTIJD OP UW HOEDE BIJ DE AANSCHAF EN INFORMEER JE EERST GOED.