© Begische Ouessantschapen Vereniging 2018
bELGISCHE oUESSANTSCHAPEN VERENIGING*

/Ledenkaartjes

Tel : GSM : e-mail : Website :
Kleurslagen : Naam : Straat : Gemeente :
Stal de Ijse
zwart, wit Laurent wynant Grote steenweg 61   3400 Ezemaal
016/82.31.20
© Belgische Ouessantschapen Vereniging 2017
BELGISCHE oUESSANTSCHAPEN VERENIGING*

/Ledenkaartjes

Stal de Ijse
Tel : GSM : e-mail : Website :
Kleurslagen : Naam : Straat : Gemeente :
zwart, wit Laurent wynant Grote steenweg 61   3400 Ezemaal