© Begische Ouessantschapen Vereniging 2017
bELGISCHE oUESSANTSCHAPEN VERENIGING*

/Beoordelingsdag Puyenbroeck van 27 augustus 2017

Foto’s onderaan kunnen bekeken worden door op de kleine foto’s te drukken. Door met de muis over de geselecteerde foto te gaan, krijg je rechts een deel van de foto vergroot bekijken.
© Belgische Ouessantschapen Vereniging 2017
BELGISCHE oUESSANTSCHAPEN VERENIGING*

/Beoordelingsdag Puyenbroeck van 27 augustus 2017